Fynsk Universitetsstøtte

Fynsk Universitetsstøtte

Midlerne skal anvendes til legater, tilskud, forskningsstøtte samt til studerendes ekskursioner i ind- og udland i det omfang, disse ikke kan opnå tilskud fra universitetes ekskursionsmidler. Legatet kan kun uddeles til personer med tilknytning til Syddansk Universitet.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist: Se universitetets blad ´Ny viden´.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar