Fynske Frimureres Fond (Sankt Johanneslogen ‘Maria til de tre Hjerter’s Velfærdsfond)

Fynske Frimureres Fond (Sankt Johanneslogen ´Maria til de tre Hjerter´s Velfærdsfond)

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til personer i økonomisk trang, herunder også til brødre af Sankt Johanneslogen ´Maria til de tre Hjerter´ og disses livsarvinger samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål af enhver art. Det er ingen betingelse for modtagelse af støtte, at modtageren har eller har haft tilknytning til Den Danske Frimurerorden. Som hovedregel vil kun formål i det fynske område - eller undtagelsesvis landsdækkende formål - kunne komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar