Fysikus F. F. Ulriks og hustru Marie Christine Henriette Ulrik, født Schow’s Familielegat

Fysikus F. F. Ulriks og hustru Marie Christine Henriette Ulrik, født Schow´s Familielegat

Til sjæleligt og legemeligt syge af legatstifteren og hans hustrus afkom, til værdigt trængende af slægten eller disses enker, til fattige studerende af slægten, således at ingen af de tre grupper har fortrinsret fremfor nogen af de andre ved uddelingen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar