Fysikus Konferensraad Peter Knudsen og Hustrus Mindelegat

Fysikus Konferensraad Peter Knudsen og Hustrus Mindelegat

Til værdigt trængende gamle eller svagelige mænd og kvinder i København, Gentofte og Næstved kommuner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar