Fysioterapifonden

Fysioterapifonden

Fysioterapeutisk forskning, efteruddannelse og information. Fonden har til formål at yde tilskud til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter med relation til praksis i sygesikringsregi, at yde støtte til kurser i metoder til kvalitetsudvikling samt at yde tilskud til efter- og videreuddannelseskurser, der generelt kvalificerer fysioterapeuter til at deltage i forskning, projektarbejde og i undervisnings- og supervisionsaktiviteter. Ansøgningsskema hentes på hjemmesiden. Ansøgere kan ikke forvente at få fuld løndækning, men alene kompensation for medgået tid til løsning af opgaver direkte relateret til projektet efter fondens fastsatte takster.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar