G. E. C. Gads Fond

G. E. C. Gads Fond

Drive forlagsvirksomhed og boghandel. En del af fondens overskud anvendes til udlodning: 2/3 til videnskabelige formål, herunder støtte til studerende ved Universitetet og højere læreanstalter. 1/3 til kirkelige institutioner og foreninger. Fonden yder navnlig støtte til forskningsprojekter, til trykning og udgivelse til videnskabelige formål samt til kirkelige foreninger og institutioner, herunder deres sociale arbejde. Støtter ikke: alm. studieudgifter eller udgifter ved studier i udlandet, hvis resultatet indgår i den danske eksamen, eller hvis hovedformålet er at opnå en (bedre) stilling, studerendes fællesrejser eller deltagelse i konferencer, stævner el.lign, anskaffelse af bøger eller tekniske hjælpemidler, ungdomsorganisationers lejre, hytter, udstyr og rejser el.lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar