Gårdejer af Aaby Peter Sørensen og hustrus Legat til fordel for de blinde

Gårdejer af Aaby Peter Sørensen og hustrus Legat til fordel for de blinde

Tilskud til boligudgifter eller iøvrigt til formål, som har væsentlig betydning for blinde.
Yderligere oplysninger: Legatstøtte kan alene ydes til blinde og stærkt svagsynede bosiddende i Århus kommune. Ansøgere bosiddende i Åbyhøj vil have en særlig fortrinsstilling.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar