Gårdejer af Overby Peter Nielsens og hustrus mindelegat

Gårdejer af Overby Peter Nielsens og hustrus mindelegat

Til unge mænd eller kvinder, der har udvist fortrinlige anlæg og flid til videreuddannelse udover den lovbefalede skolegang. Uddannelsen skal gælde håndværk, handel, universitetet eller anden højere studium eller kunst. Legatnydere skal være ubemidlede og hjemmehørende i Odden Sogn. Ansøgning skal indeholde de fornødne oplysninger om uddannelse og behovet for hjælp, bilagt kopi af eksamenspapirer og udførlig dokumentation for økonomisk situation, herunder kopi af studiekort.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar