Gårdejer Alfred Kristensen’s Legat

Gårdejer Alfred Kristensen´s Legat

Til gavn for ældreomsorgen i Dybe og Ramme sogne.
Legatets midler uddeles fortrinsvis til formål hvortil der ikke ydes offentlige tilskud, herunder anskaffelser til lettelse eller adspredelse i de ældres hverdag, tilskud til ældrearrangementer, såsom udflugter, klubarbejde og lignende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar