Gårdejer Anders Albrechtsens Legat

Gårdejer Anders Albrechtsens Legat

Rentefrit lån eller gave til mindrebemidlede unge landmænd fra den tidl. Ramløse-Anisse kommune - fortrinsvis Annisse sogn - som måtte ønske at påbegynde egen bedrift i Frederiksborg Amt. For at komme i betragtning skal ansøgerne have haft bopæl i Annisse sogn eller i den tidl. Ramløse-Annisse kommune i de sidste 3 år forud for ansøgningens indgivelse. Såfremt ingen ansøger opfylder foranstående betingelser, kan legatbestyrelsen yde støtten til mindrebemidlede aktive landmænd fra tidl. Ramløse-Annisse kommune - dog fortrinsvis fra Annisse sogn. Ansøgning med fyldestgørende oplysninger om ansøgerens forhold, bilagt fornøden dokumentation fra kommunekontoret om indtægts- og formueforhold, samt for at bopælsbestemmelserne er opfyldte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar