Gårdejer Kristen Bonde og Hustru Valborg Bondes mindelegat

Gårdejer Kristen Bonde og Hustru Valborg Bondes mindelegat

Til unge landmænd under uddannelse. Ifølge legatets vedtægter skal legatportionerne først uddeles til unge landmænd i den tidligere Øster Ulslev kommune og dernæst til unge landmænd på Østlolland. Ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af beskæftigelsen efter folkeskolen og frem til d.d. samt være vedlagt de 2 sidste årsopgørelser fra skattevæsenet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar