Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond)

Gårdejer Niels Martin Ravnsborgs Legat til fordel for Klejs Kirke og beboerne i Klejs kirkedistrikt (Fond)

At uddele legater i overensstemmelse med fundatsens paragraf 2, bl.a. til kulturelle formål, foreninger, kirkelige bevægelser samt til børn og unge i Klejs kirkedistrikt.
Yderligere oplysninger: Ifølge legatets fundats kan der ydes støtte til følgendeformål: 1. Til kulturelle formål, til glæde for beboerne i Klejs kirkedistrikt. 2. Til foreninger, kirkelige bevægelser m.m., der udøver kulturel virksomhed til glæde for beboerne i Klejs kirkedistrikt. 3. Til børn og unge i Klejs kirkedistrikt, i
forbindelse med videregående uddannelse eller når disse har et behov for støtte,
som følge af sygdom, familiemæssige forhold eller lignende. 4. Til højskoleophold for pensionister. Der gøres opmærksom på, at unge under uddannelse, som er fraflyttet Klejs kirkedistrikt, men hvis forældre stadig er bosiddende i distriktet, også kan komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar