Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Gårdejer Rasmus Julius Andersens Legat til støtte af forældreløse børn i Frederiksborg Amt og Storkøbenhavn

Legatet skal gå til forældreløse børn og unge født i Frederiksborg amt og Storkøbenhavn, og for ansøgere fra Frederiksborg amt, fortrinsvis til børn og unge af landbostanden.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til forældreløse børn, subsidiært børn og unge, der har mistet en af deres forældre, og som er født i Frederiksborg Amt, fortrinsvis af landbostanden, eller i Storkøbenhavn, til hjælp til uddannelse, særlig inden for
områder, hvor anden hjælp vanskeligt kan opnås. Ansøgeren bedes redegøre for sine økonomiske og studiemæssige forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar