Gårdejer Søren Støvrings Fond

Gårdejer Søren Støvrings Fond

Til hjælp til uddannelse, etablering eller drift af virksomhed (fortrinsvis landbrug) for værdige og trængende personer (mand eller kvinde). Udlodning skal fortrinsvis ske til dygtige, flittige og kvalificerede personer, som søger at dygtiggøre sig, fortrinsvis og hovedsagelig inden for landbrug, men andre personer, som opfylder foranstående betingelser kan også søge og tildeles legatet. Det kan kun tildeles personer mellem 18-30 år, som har fast bopæl i Århus Amt, men fondsydelsen kan nydes og anvendes hvor som helt den pågældende måtte ønske det. Skriftlig ansøgning skal indeholde udførlig redegørelse og dokumentation for indtægts- og formueforhold samt ansøgers planer om uddannelse, etablering eller drift af virksomhed. Bilag returneres ikke.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar