Gårdejer Valdemar Peter Sigersens Mindelegat

Gårdejer Valdemar Peter Sigersens Mindelegat

Efter ansøgning at betænke såvel fysiske som juridiske personer (såvel selskaber, foreninger og sammenslutninger). Kun hjemmehørende i Enderslev-Vråby Kirkesogne kan komme i betragtning. Husbestyrerinder indenfor ovennævnte lokalitet skal have fortrinsret til legatet. Ansøgningsfrist bekendtgøres i opslag i lokalpressen i november.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar