Gårdejer Wilhelm Carstens Legat

Gårdejer Wilhelm Carstens Legat

Lån til unge dansk-sindede uddannet ved landbruget.
Yderligere oplysninger: Af legatet ydes lån til unge dansksindede landmænd bosiddende i de nuværende Bov, Tinglev og Løgumkloster kommuner, enten til nyetablering, jordkøb eller større bygningsforbedringer. Der ydes ikke støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar