Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende

Gartner Einer Axel Jantzen Herboms Bog-legat for botanikstuderende

Til studerende med speciale i botanik på Københavns Universitet, tilhørende Det Naturvidenskabelige Fakultet. Støtte gives til bogindkøb, der direkte er nødvendigt for specialet. Ansøgning skal vedlægges prioriteret og prissat bogliste cpr.nr., privatadresse, tlf.nr., bankens navn, reg.nr. og kontonr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar