Garvermester C. W. Gerickes Legat

Garvermester C. W. Gerickes Legat

Unge, fattige, men begavede studerende og seminarieelever til erhvervelse af eksamen, legatportioner a 1.000-6.000 kr, under særlige omstændigheder op til 12. 000 kr. Legatet kan ikke søges til udenlandsophold. Uformuende slægtninge af legator er, såfremt de opfylder de nævnte betingelser, fortrinsberettigede. Frankeret svarkuvert ved rekvirering af ansøgningsskema skal vedlægges.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar