Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd

Gdr. Peter Hansen og Ellen Hansens Mindelegat til Dygtiggørelse af unge Landmænd

Fonden yder støtte til uddannelsesformål indenfor jordbrugserhvervet på landbrugsskoler, højere læreanstalter og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.
Fonden yder støtte til unge landmænd hjemmehørende i Frederiksborg amt og fortrinsvis til unge landmænd, som er født eller har boet 10 år i Karlebo eller Fredensborg-Humlebæk kommuner.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskemaer rekvireres hos administrator, som ved indsendelsen vedlægges frankeret svarkuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar