G.E.C. Gads Fond

G.E.C. Gads Fond

Drive forlagsvirksomhed og boghandel. En del af fondoverskuddet anvendes til udlodning: 2/3 til videnskabelige formål, herunder støtte til studerende ved universitet og højere læreanstalter.1/3 til kirkelige institutioner og foreninger.
Yderligere oplysninger: Fonden yder navnlig støtte til forskningsprojekter, til trykning og udgivelse til videnskabelige formål samt til kirkelige foreninger og institutioner, herunder deres sociale arbejde. Støtte kan ikke forventes til dækning af almindelige studieudgifter eller udgifter ved studier i udlandet, såfremt resultatet indgår i den danske eksamen, eller hvis hovedformål er at opnå en (bedre) stilling, ligesom der normalt ikke ydes støtte til studerendes fællesrejser eller til deltagelse i konferencer, stævner eller lign. Støtte ydes
heller ikke til anskaffelse af bøger eller tekniske hjælpemidler og heller ikke til ungdomsorganisationer lejre, hytter, udstyr og rejser eller lign.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar