Geheimeråd Brandt’s Legat

Geheimeråd Brandt´s Legat

At bidrage til udbredelse af den evangelisk-kristelige lære og tildeles præster i den danske folkekirke.
Yderligere oplysninger: Der uddeles støtte til: 1) Værdige og trængende enker efter statsansatte præster
i folkekirken, dog kun for så vidt de har eller har haft børn at opdrage. Legatet bortfalder ved nyt ægteskab. 2) Værdige og trængende ugifte præstedøtre - over 45 år - når faderen er død. 3) Sønner af præster - når faderen er død - der under teoretisk uddannelse i handel her i landet, ønsker at uddanne sig i udlandet. Uddeles for eet år ad gangen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar