Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

Geheimeraad Chr. Ludvig von Plessens Legat til unge Danske Adelsmænds Videnskabelige Opdragelse

Økonomisk støtte til studerende ved de højere læreanstalter.
Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde nøjagtige oplysninger - derunder vedkommendes adelsret - og bilagt kopi af eksamensbeviser samt anbefalinger. Telefontid er mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 13.
Legatet kan søges hvert 5. år, næste gang i foråret 2003.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar