Geheimeråd Christian Ludvig von Plessens Legat

Geheimeråd Christian Ludvig von Plessens Legat

Til unge danske adelsmænds videnskabelige opdragelse. Der uddeles i alt 3 portioner, der udbetales årligt i indtil 5 år til studerende ved Københavns Universitet og højere læreranstalter. Ansøgninger indkaldes hvert femte år ved annoncering i Berlingske Tidende i april måned.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar