Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter.

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter.

Studier på universiteterne og enkelte andre højere læreanstalter.
Yderligere oplysninger: Støtten gælder fortrinsvis studier på Københavns Universitet, men dog også på andre universiteter og enkelte andre højere læreanstalter. Ansøgere skal være børn af danske tjenestemænd. Der ydes ikke støtte til studier i udlandet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar