Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes Legat til Landbrugets Fremme på det tidligere Grevskab Bregentved

Tilskud til unge landmænd til ophold på landbrugsskoler og til landbo- og husmandsforeninger.
Yderligere oplysninger: Ifølge fundatsen anvendes legatets overskud som 1) hjælp til en eller flere på det tidligere grevskab Bregentved hjemmehørende flinke, ubemidlede unge mænds eller kvinders dygtiggørelse som landbrugere, navnlig som hjælp til ophold på landbrugsskoler derunder landbohøjskolen, 2) og som tilskud til landbo- og husmandsforeningers husdyrbrugs- og planteavlskonsulenter, der virker på det tidligere grevskabs område. Det tidligere grevskab Bregentveds område omfatter den nuværende Haslev kommune med dele af nabokommuner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar