Gelsted Sparekasses Legat

Gelsted Sparekasses Legat

Afkastet anvendes til almennyttige eller velgørende formål.
Yderligere oplysninger: Fonden uddeler til almennyttige og alment velgørende formål- herunder til børn og unge i Gelsted og omegn, der søger videreuddannelse, og til kulturelle eller sociale institutioner. Endvidere kan uddeles til opførelse af sognegård, forsamlingshus, idrætshal, feriehjem, kirkebyggeri og lignende foranstaltninger af almen karakter. Kun personer og foreninger med tilknytning til Gelsted kan komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar