Generalkonsul H. Pontoppidans og statskonsulent Niels Pedersens Legat til fremmeaf jydsk mejeribrug m.m.

Generalkonsul H. Pontoppidans og statskonsulent Niels Pedersens Legat til fremmeaf jydsk mejeribrug m.m.

Støtte til mejeristers og unge landmænds uddannelse, studieophold, studierejser og til forskellige andre landøkonomiske interesser.
Yderligere oplysninger: Legatet kan primært søges til studieophold og studierejser til gavn for dansk landbrug - af unge, der uddanner sig inden for mejeribrug og landbrug. Almindeligvis vil der ikke blive tildelt legater til deltagelse i gruppe-studierejser. Ansøgningen må indeholde oplysninger om ansøgerens personlige forhold (Cpr.nr.), tidligere uddannelse, økonomiske forhold, legatets
anvendelse samt budget. Studierejser skal være dokumenterede. Generelle praktikophold i udlandet proriteres lavt. Ansøgere fra Jylland har fortrinsret.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar