Generalkonsul Hugo Evers Legat

Generalkonsul Hugo Evers Legat

Til fysisk/psykisk handicappede (kun enkeltpersoner). Kun svar til legatmodtagere. Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse på mail eller mod frankeret svarkuvert. Ansøgninger kan ikke sendes på email, men skal tilstiles nedennævnte postboks.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar