Generalkonsulinde Anna Hedorf og generalkonsul Frode Hedorfs Fond

Generalkonsulinde Anna Hedorf og generalkonsul Frode Hedorfs Fond

Fondens formål er at yde støtte til unge som ønsker videreuddannelse inden for handel og transport i udlandet.
Yderligere oplysninger: Studierejselegater til merkantile studier i udlandet af mindst tre måneders varighed. Herunder henregnes blandt andet udveksling (på handelshøjskole-/universitetsniveau), praktikophold som del af handelsuddannelse, volontørophold efter afsluttet handels-/transportuddannelse samt uddannelser i merkantielt sprog. Der udbetales ikke støtte med tilbagevirkende kraft beregnet fra ansøgningsdato heholdsvis 1. april og 1. oktober. Selvom bekræftelse på studieophold ikke foreligger, anbefales det at søge i henhold til de angivne terminer mod efterfølgende at fremsende dokumentation for opnået studieplads. Ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af stor frankeret svarkuvert til Hedorfs Fond, Banemarksvej 48, Postboks 125, 2605 Brøndby eller ved udprintning af skema fra internet. Der er ca. 800 legatmodtagere pr. år.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar