Generalkrigskommissær Ritmester Frans L. von Torp og hustru Catrine Marie, født Vølckers Mindelegat

Generalkrigskommissær Ritmester Frans L. von Torp og hustru Catrine Marie, født Vølckers Mindelegat

Hjælpe værdigt trængende mænd og kvinder, der har været civile eller militære embedsmænd eller enker eller børn efter sådanne. Nervelidende har fortrinsret. Beslægtede og venner af legatstifter kan støttes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar