Generalmajor Johan Bülow Vahl og hustru født Hempels Legat

Generalmajor Johan Bülow Vahl og hustru født Hempels Legat

Til en ugift, værdig og uformuende datter af civil eller militær embedsmand. Efterkommere af Generalmajor Vahls broder dr. Henrik Vahl har, for så vidt de ellers er kvalificerede, fortrinsret.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres hos administrator. Ledige portioner annonceres i Berlingske Tidende.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar