Generalmajor Johan Linnemann Legat for afskedigede Artilleriofficerer

Generalmajor Johan Linnemann Legat for afskedigede Artilleriofficerer

Tildeles en værdig, afskediget artilleriofficerer, der i mindst 20 år som tjenstgørende officer med kongelig udnævnelse har tilhørt det danske artilleriofficerskorps og sidder i små kår, evt. enken efter en sådan på nærmere specificerede vilkår.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar