Generalmajor P. M. Knudsen og hustrus Legat for trængende enker eller døtre af Artilleriofficerer

Generalmajor P. M. Knudsen og hustrus Legat for trængende enker eller døtre af Artilleriofficerer

Renteafkast skal tildeles enker eller døtre af artilleriofficerer, når disse sidder i trange kår.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar