Generalmajor P. M. Knudsen og Hustrus Legat til Fordel for yngre Artilleriofficerer

Generalmajor P. M. Knudsen og Hustrus Legat til Fordel for yngre Artilleriofficerer

Tildeles yngre artilleriofficerer af premierløjtnants- og majorgrad eller mellemliggende, der søger uddannelse i udlandet, særlig i Frankrig.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar