Generalmajor P. M. Knudsen og hustrus Legat

Generalmajor P. M. Knudsen og hustrus Legat

Kan søges af trængende, afskedigede artilleriunderofficerer, afskedigede artilleriofficianter og for trængende døtre og enker efter forannævnte befalingsmænd.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar