Gentofte Kommunes fælleslegat for uddannelse

Gentofte Kommunes fælleslegat for uddannelse

Legatet uddeles til dygtige, flittige og fremadstræbende unge mellem 15 og 25 år, som har boet fast i Gentofte Kommune i mindst fem år før ansøgningens indsendelse, til hjælp til uddannelse. Ansøgeren skal have bopæl i Gentofte Kommune på ansøgningstidspunktet. Man kan modtage legatet flere år i træk. Der uddeles legatportioner, hvis størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af legatets bestyrelse. Ansøgningsskema kan fra primo september udleveres i Gentofte Kommunes Kommuneservice eller downloades på kommunens hjemmeside og skal være forvaltningen i hænde senest den 15. oktober. Legatet kan ikke søges i løbet af året.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar