Georg Frederich Carl Jacob og Rosalie Wilhelmine Jacob, født Wittes Legat

Georg Frederich Carl Jacob og Rosalie Wilhelmine Jacob, født Wittes Legat

Hjælp til landophold eller rekreation for værdig trængende enlige kvinder efter en sygdomsperiode, enlige mødre, kronisk syge eller invalide kvinder, svagelige børn.
Yderligere oplysninger: Hvis svar ønskes på afslag skal frankeret svarkuvert medsendes.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar