Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg

Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg

Ansøgningsskema efter bekendtgørelse og kan rekvireres i Sekretariatet, borgerservice eller på hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 43.000 kr. Legatportionerne er pt. 900 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar