Georg Hirms Legat

Georg Hirms Legat

Uddeles til økonomisk vanskeligt stillede personer (dvs. indtægt ikke over almindelig folkepension, for tiden 109.000 kr. om året), som ikke kan betale for dyrlægebehandling af deres syge stuedyr. Sammen med ansøgning skal indsendes original dyrlægeregning, hvis den foreligger på ansøgningstidspunktet, eller tilbud på behandling hos dyrlæge, samt kvittering for betaling og dokumentation for indtægtsforhold (årsopgørelse, pensionsmeddelelse eller lignende).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar