Georg og Johanne Harders Legat

Georg og Johanne Harders Legat

Ca. 25 legatportioner à 2.000 kr. til: A) 8 portioner til københavnske handelsorganisationer til støtte af trængende personer af Københavns Handelsstand. B) Indtil 8 portioner til almene formål. C) De resterende portioner uddeles til humane institutioner og uddannelsesanstalter i København, fortrinsvis sådanne, der hjælper dannede, men ikke bemidlede med at bevare deres position i samfundet. Ansøgning skal indeholde angivelse af adresse og evt. gironummer og bilagt nærmere oplysninger, herunder vedtægter og sidste årsberetning samt oplysning om SE-nr. Uddeling til private finder ikke sted.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar