Gerda Fugledes Fond

Gerda Fugledes Fond

Engangstilskud eller købende ydelser i højst 5 år på 5.-10.000 kr. til fortrinsvis nye initiativer/projekter til gavn for psykisk syge, der ikke er indlagt. Legatet kan kun søges én gang. Har ansøger ikke modtaget svar inden årets udgang, er ansøgning ikke imødekommet.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar