Gerda Hennings Mindelegat

Gerda Hennings Mindelegat

Ydes til unge værdige og trængende kvinders uddannelse inden for kunstindustri og til hjælp til igangsættelse af virksomhed efter afsluttet uddannelse. Unge kvinder, som uddannes til kunstvæversker, skal have fortrinsret. Ansøgningsskema rekvireres elektronisk fra hjemmesiden eller på telefon. Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om. Er under opløsning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar