Gerda Laustens Fond

Gerda Laustens Fond

Støtte Ole Escherich og hans samlever, støtte Kirsten Ellebæk Hansens tre børn samt disses børn og børnebørn samt støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål, men som hovedregel ikke til enkeltpersoner.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar