Gerda og Aage Haensch’s Fond

Gerda og Aage Haensch´s Fond

Yde støtte til forskning indenfor sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgninger indsendes i tidsrummet 1. januar til 1. marts i 2 eksemplarer. Fondet annoncerer årligt i Den Almindelige Danske Lægeforenings vejviser i ´fondsalmanakken´ samt opslåes i Ugeskrift for Læger primo februar hvert år idet
der doneres een gang årligt. Der ydes støtte til igangsætning eller videreførelse af lægevidenskabelige projekter: Projektbeskrivelse, budget, curriculum og anbefalinger. Der ydes ikke støtte til foreninger eller andre fonde, ej heller til rekreative eller sociale formål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar