Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

a. At yde støtte til idrætten, specielt idrætsforeningerAmager.
b. At yde støtte til Dansk Handicap Idrætsforbund.
c. At yde støtte til danske almenvelgørende foreninger, som virker til støtte
for hjælpearbejde blandt økonomisk og socialt vanskeligt stillede, herunder specielt foreninger der har hjemsted på Amager.
d. At yde støtte til mennesker hvis livsvilkår er forringede på grund af alder, psykiske- og fysiske handicap.
e. At yde støtte til personer, der under udøvelse af idræt er kommet til skade,
og har behov for økonomisk støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar