Gisselfeld Kloster

Gisselfeld Kloster

Kun døtre af danske adelige familier eller døtre af mænd, som har rang i de tre første rangklasser, kan optages i klosteret. Gisselfeld klosters formål er udbetaling af hævninger til indskrevne konventualinder indtil de bliver gift eller dør. Indskud 3.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar