Glarmesterlauget i Danmark 2. Afdelings Legat fra Glarmestrenes Glasforsikring

Glarmesterlauget i Danmark 2. Afdelings Legat fra Glarmestrenes Glasforsikring

Renterne uddeles hvert år til jul til trængende laugsmestre, fortrinsvis sådanne, som har virket i Glarmestrenes Glasforsikrings interesse, eller sådannes efterladte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar