Glarmesterlauget i Danmark 2. Afdelings Understøttelsesfond

Glarmesterlauget i Danmark 2. Afdelings Understøttelsesfond

Renteindtægterne anvendes til uddeling blandt enker og passive medlemmer efter bestyrelsens skøn.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar