Glostrup Kommunes Uddannelseslegat

Glostrup Kommunes Uddannelseslegat

Legatets formål er at støtte unge under uddannelse. Der kan ydes støtte til gymnasiet o.lign. samt til uddannelse ved offentlige anerkendte læreanstalter og handels- og fagskoler. For at komme i betragtning skal man enten have fast bopæl i Glostrup Kommune eller have afsluttet sin almindelige skolegang ved en af kommunens skoler. Ansøgningsskema kan afhentes i Sekretariatet (1. sal, vær. 101). Ansøgningsfrist bekendtgøres ved annoncering i maj/juni. Legatet er skattepligtigt (B-indkomst), der uddeles årligt ca. 75.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar