GN Store Nord Fondet

GN Store Nord Fondet

Støtte til videnskabelige, tekniske, nationale, almenvelgørende og humane formål, som det efter bestyrelsens skøn må anses for samfundsmæssigt betydningsfuldt at bidrage til. Da Fondets formål er forholdsvist bredt, og der samtidig er tillagt bestyrelsen et vist skøn ved beslutning om ydelse af tilskud, har bestyrelsen valgt at prioritere indenfor rammerne af Fondets formål. Således ydes der overordnet set tilskud til de ovenfor nævnte formål, forudsat at de anses for vedkommende for GN Store Nord A/S. Der ydes på nuværende tidspunkt ikke støtte til studieture, studieophold eller lignende. Fondet uddeler årligt mellem DKK 400.000-500.000.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar